Privacybeleid

Latest Collection by Softwear B.V. (Hierna: “Latest Collection by Softwear”, “wij” of “ons”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In dit privacybeleid leggen wij u uit hoe wij de persoonsgegevens die wij verkrijgen, verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel. Dit privavybeleid is aangepast op 29 september 2023.

Wanneer worden er persoonsgegevens van u verzamelt?

Latest Collection by Softwear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt door middel van een aanvraag en/of download op onze website. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de aangevraagde informatie en/of dienst te leveren.

 • Bij het afnemen van een van de diensten van Latest Collection by Softwear of bij aankoop van een van de producten; Indien u onze diensten gebruikt, in verband met een betalend abonnement, een gratis demo, of een gekochte dienst, dan kunnen wij om specifieke informatie vragen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om aan onze verplichtingen onder de diensten te kunnen voldoen. Bovendien verzamelen wij uw betalingsgegevens om de betaling van uw abonnementsgelden of aankoopsom te kunnen verwerken.
 • Bij contact met de klantenservice en/of verkoopteam; Indien u contact opneemt met de klantenservice of met het verkoopteam, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. 
 • Bij het invullen van formulieren op de website; Indien u een offerte aanvraag, contactformulier, bestelformulier, informatieformulier of sollicitatieformulier invult; 
 • Bij aanmelding voor bijeenkomsten, nieuwsbrieven en/of overige marketinguitingen

Note: Klanten kunnen persoonsgegevens van eindgebruikers en andere derden verstrekken door deze in de diensten in te voeren, bijvoorbeeld wanneer zij een transactie verwerken. Deze persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt overeenkomstig het privacybeleid van de klant.

Welke gegevens verzamelen wij?

Latest Collection by Softwear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen passen wij een techniek toe die uw IP-adres onthoudt wanneer u 3 pogingen heeft gedaan om in te loggen in het CMS. Het IP-adres wordt hierna geblokkeerd.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Functionaliteiten van de website.

Met welk doel bewaren we uw persoonsgegevens?

Latest Collection by Softwear verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Om onze relatie met u te onderhouden en u te kunnen voorzien van klantondersteuning.
 • Om met u via e-mail, telefoon, tekstberichten (SMS), brieven, sociale media en websites te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over onze diensten en producten.
 • Latest Collection by Softwear analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Latest Collection by Softwear verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Latest Collection by Softwear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De analytische data op Google Analytics wordt 26 maanden bewaard. Ingezonden contactformulieren worden van de server verwijderd op het moment dat ze verwerkt worden.

Beveiliging

Latest Collection by Softwear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

We maken gebruik van beveiligde verbindingen om alle gegevens die we verzamelen via de website versleuteld te verzenden als u persoonlijke data verstuurt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wij verwijzen op onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens u van deze website gebruik gaat maken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Aanpassingen aan dit privacybeleid

We houden ons het recht voor om deze verklaring aan te passen. We raden aan dat u deze verklaring regelmatig bekijkt zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contact

Latest Collection by Softwear houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met;

Latest Collection by Softwear B.V.
Merwedeweg 6
3621 LR Breukelen
E-mail: info@softwear.nl